Njoftime

Starts from:Mon, June 18, 2018
Campus Location

Course Feature
Class Description

*Vendim mbi miratimin e përjashtimit nga tarifat e shkollimit të studentëve që ndjekin program të ciklit të parë të studimeve për vitin akademik 2016-2017. Për më tepër klikoni këtu.

*Njoftim mbi dokumentacionin që duhet të dorëzojnë studentët për përjashtim nga tarifat për vitin akademik 2016-2017. Për më tepër klikoni këtu. Njoftim2.

*Njoftim për përjashtimin nga tarifa e shkollimit (VKM 269). Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumentacionit është data 20.04.2017, pranë Zyrës së Arkivit, UST.

*Njoftim mbi miratimin e bursave. Për më tepër klikoni këtu.

*Njoftim mbi aplikimet në Programin e Fondit të Ekselencës për vitin akademik 2017-2018. Për më tepër klikoni këtu.

*Format kërkesa për mbrojtje mikroteze / teze në fakultetet e UST-së

*Programi i provimit të përgjithshëm përfundimtar (sistemi bachelor) për vitin akademik 2016-2017

  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

*Temat për provimin përfundimtar Master Profesional, Viti II, FSHL

  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

*Sqarim për nivelet dhe testet e gjuhëve të huaja. Për më tepër klikoni këtu.

*Informacion mbi bursat

*Informacion mbi përdorimin e palestrave nga studentët. Për më tepër klikoni këtu.