Kuotat, tarifat dhe formularët

Starts from:Mon, June 18, 2018
Campus Location

Course Feature
Class Description

Kuotat, tarifat dhe formularët

KOHË E PLOTË

Cikli i Parë – Bachelor

  • Udhëzimi nr. 34 datë 30/09/2014 për “Kriteret dhe proçedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kanditatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët…”
  • Udhëzimi nr. 36 datë 01/10/2014 për “Kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit së kandidateve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi…”
  • Urdhëri nr. 387 datë 30/09/2014 për “Shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi…”

KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFA E SHKOLLIMIT VITI I

  • V.K.M. Nr. 565

TARIFË SHKOLLIMI VITI II

TARIFË SHKOLLIMI VITI III

  • V.K.M. Nr. 423
  • V.K.M. Nr. 576

Cikli i Dytë “Master Profesional”
KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFA E SHKOLLIMIT VITI I

  • V.K.M. Nr. 744

FORMULAR PAGESE VITI I (viti akademik 2015-2016)

 

TARIFË SHKOLLIMI VITI II

  • V.K.M. Nr. 549

Cikli i Dytë “Master i Shkencave”
KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFA E SHKOLLIMIT VITI I

  • V.K.M. Nr. 744

FORMULAR PAGESE VITI I

TARIFË SHKOLLIMI VITI II

  • V.K.M. Nr. 548

FORMULAR PAGESE VITI II

KOHË E PJESSHME

Cikli i Parë – Bachelor