APLIKIMET DHE REGJISTRIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”, ME KOHË TË PLOTË, NË UNIVERSITETIN E SPORTEVE TË TIRANËS

  • Vendimi i Rektoratit 
  • Njoftim i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes 
  • Njoftim i Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit  

Tarifa e aplikimit (Cikli i dytë i studimeve) MASTER – Program i parë për Vitin Akademik 2018-2019

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes 
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 

Tarifa e aplikimit (Cikli i dytë i studimeve) MASTER – Program i dytë për Vitin Akademik 2018-2019

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes 
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 

Tarifa e aplikimit (Cikli i dytë i studimeve) MASTER – Transfertë për Vitin Akademik 2018-2019

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes 
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit