Updates
  • URDHËR MBI DATAT PËR KONKURIM PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

  • URDHËR MBI DATAT PËR KONKURIM PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

  • Datat e konkursit të pranimeve në Ciklin e parë të studimeve për Vitin Akademik 2019 – 2020

  • NJOFTIM PËR ZGJEDHJET E ANËTARIT TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT TË UST TË PROPOZUAR NGA STUDENTËT

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë