Updates
  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2019 – 2020

  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (Raundi i dytë) për Vitin Akademik 2019-2020

  • VENDIM REKTORATI MBI ZHVILLIMIN E RAUNDIT TË DYTË TË KONKURSIT PËR FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë