Updates
  • LISTA E APLIKANTËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL – MASTER SHKENCOR” NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT

  • Lista e aplikantëve fitues në programin e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional – Mësuesi në EF dhe Shëndetësor në Arsimin Parauniversitar” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë