Updates
  • NJOFTIM

  • Urdhër i brendshëm për marrjen e masave për ndërprerjen 1 javore të mësimit

  • KURSI I ARTEVE MARCIALE

  • VITI I RI AKADEMIK 2016-2017

Welcome to the University of Sports

Video Tour

Universiteti i Sporteve të Tiranës është i vetmi institucion i lartë i këtij lloji ne Republikën e Shqipërisë në funksion të përgatitjes të mësuesve të edukimit fizik dhe specialistëve të sportit. Universiteti realizon kualifikimin e plotë shkencor të specialistëve të edukimit fizik dhe të sporteve, deri në nivelin “Master” e “Doktor i Shkencave”.

Read More

ACTIVITIES

Students

Use our new search to find undergraduate courses and courses at conservatoires. We'll be adding all our other courses soon – until then, click the links below.

Search Our New Courses

Our courses are applied,innovative and grounded in the real world.
  • List A to Z Courses

PARTNERS / COLLABORATORS

Students