Presidenti dhe Sekretari i Federatës Ndërkombëtare të Sportit Shkollor vizitojnë UST

Në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar në datë 08.09.2015 Rektori Prof.Asc.Dr. Agron Cuka priti në ambjentet e Universitetit të Sporteve të Tiranës Presidentin Z. Laurent Petrynka dhe Sekretarin e Përgjithshëm Z. Jan Coolen të Federatës Ndërkombëtare të Sportit Shkollor . Qëllimi i vizitës është mbështetja për krijimin e Federatës së Sportit Shkollor në Shqipëri si dhe për të diskutuar ide përsa i përket sportit shkollor e mundësitë e zhvillimit të tij në Shqipëri.

Blog Attachment

Presidenti dhe Sekretari i Federatës Ndërkombëtare të Sportit Shkollor vizitojnë UST

Në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar në datë 08.09.2015 Rektori Prof.Asc.Dr. Agron Cuka priti në ambjentet e Universitetit të Sporteve të Tiranës Presidentin Z. Laurent Petrynka dhe Sekretarin e Përgjithshëm Z. Jan Coolen të Federatës Ndërkombëtare të Sportit Shkollor . Qëllimi i vizitës është mbështetja për krijimin e Federatës së Sportit Shkollor në Shqipëri si dhe për të diskutuar ide përsa i përket sportit shkollor e mundësitë e zhvillimit të tij në Shqipëri.