Updates
  • Takim për infrastrukturën dhe investimet në UST

  • Thirrje për 2 lëvizje paralele për personel akademik (Lektor dhe As/Lektor) pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit

  • Lista e Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit (Raundi i dytë)

  • Renditja e kandidatëve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2020-2021

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë