Updates
  • VENDIM REKTORATI MBI ZHVILLIMIN E RAUNDIT TË DYTË TË KONKURSIT PËR FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2019-2020

  • Njoftim për kandidatët fitues në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2019-2020

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2019-2020

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë