Updates
  • MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET UST DHE SPECIAL OLYMPICS ALBANIA

  • NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT UST – WORLD VISION

  • Konferenca Ndërkombëtare Shkencore e Përbashkët për Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet

  • Urimet e Rektorit të UST-së për Vitin e Ri 2022

Mesazhi i Rektorit të UST

Kliko për videon

Konferenca e 3 Ndërkombëtare në Edukim Fizik,Sport dhe Shëndet

Lexo më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë