Updates
  • Vendim mbi miratimin e datave të konkurseve dhe vlerësimit me pikë të mesatares së maturës shtetëtore

  • Akreditimi i plotë i 3 programeve të studimit në UST

  • Njoftim për pezullimin e proçesit mësimor

  • Hapen aplikimet për SEKRETAR të Komisionit Instuticional Zgjedhor (KIZ) në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë