Updates
  • TAKIM ME ZV/MINISTREN E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

  • KRYEMINISTRI I SHQIPËRISË EDI RAMA TAKIM ME REKTORËT E UNIVERSITETEVE PUBLIKE

  • NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT UST-UAMD

  • NJOFTIM PËR HAPJEN E RREGJISTRIMEVE PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë