Updates
  • PROGRAMI I BURSAVE TË QEVERISË JAPONEZE (MEXT) PËR 2019-2021

  • PROGRAMI MASTER në “STUDIMET OLIMPIKE, EDUKIMI OLIMPIK, ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I EVENTEVE OLIMPIKE”

  • BURSA STUDIMI TË QEVERISË FRANCEZE PËR NIVELET MASTER DHE DOKTORATURE NË FRANCË

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018 – 2019

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2017”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë