Updates
  • Listat e kandidatëve konkurues në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave

  • Urdhër mbi ngritjen e komisioneve të konkurseve të pranimit të kandidatëve për Vitin Akademik 2018-2019

  • LISTAT E APLIKANTËVE PËR KONKURIM PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

  • NJOFTIM MBI DATAT E KONKURSIT TË PRANIMEVE NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 NË UST

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2017”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë