Updates
  • APLIKIMET DHE REGJISTRIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”, ME KOHË TË PLOTË, NË UNIVERSITETIN E SPORTEVE TË TIRANËS

  • Thirrje për lëvizje të brëndshme paralele të një personeli akademik (Lektor) pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2018-2019

  • Njoftim për kandidatët fitues në UST për Vitin Akademik 2018-2019

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2017”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë