Updates
  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2017 – 2018

  • Marrëveshje bilaterale midis Universitetit të Sporteve të Tiranës dhe Poliklinikës Mjekësore Gjermane

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2017 – 2018

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017 – 2018

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2017”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë