Updates
  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017 – 2018

  • Njoftim për fillimin e proçesit mësimor për studentët e Masterit Profesional – Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017 – 2018

  • FORUMI “MEDIA DHE SPORTI”

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2017”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista Fokus 7

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista Shkencore 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë