Updates
  • Njoftim për shpallje konkursi për dy pozicione pune në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit

  • Vizita e Presidentit të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës

  • Njoftim për shpallje konkursi për një pozicion pune (lëvizje paralele) në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

  • URDHËR REKTORI PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR APLIKIM DHE REGJISTRIM NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE BACHELOR PËR KATEGORI TË VEÇANTA KANDIDATËSH

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë