Updates
  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2020 – 2021

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit për Vitin Akademik 2020 – 2021

  • Ceremonia e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” Z. Armand Duka nga Universiteti i Sporteve të Tiranës

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit për Vitin Akademik 2020 – 2021

Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Sportive “ICSS 2019”

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista FOKUS 9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 3 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë